ข่าวประชาสัมพันธ์

รับประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นำเด็กด ...
อ่านต่อ

📢ประชาสัมพันธ์📢

เปิดรับโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอ ...
อ่านต่อ

เข้าร่วมประชุมภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมภารกิจด้า ...
อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ข้าราชการและเ ...
อ่านต่อ

งานรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ประจําปี พ.ศ. 2566

จังหวัดมหาสารคาม ผนึกกำลังทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial