ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

28 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นท ...

พม.มหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม (กอพม.) ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดประช ...

พม. มหาสารคามจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ที่ประสบปัญหาทางสังคม..

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดประช ...

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน(ปีงบประมาณ ...

พม.มหาสารคาม มอบเงินอุดหนุนปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ กว่า 1,000,000 บาท

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดทำบันทึกข้อตกลงและมอบเงินอุดหนุนโครงการป ...

พม.มหาสารคาม

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดประช ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial