ข่าวกิจกรรม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำจังหวัด

มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒน ...

นายกิจมงคล ป้องจันทร์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม (CSR) นำคณะกรรมการบริหาร CSR

เข้าพบและรดน้ำขอพรนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามและภริยา เนื่องในโอ ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial