ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

1.1 คุณสมบัติของผู้กู้ยืมรายบุคคล กรณีคนพิการเป็นผู้กู้ยืม 1. มีบัตรประจําตัวคนพิการ 2. มีความจําเป็ ...
อ่านต่อ

การขอรับเด็กเป็นบุตรบุณธรรม

การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม สังกัด กรมพัฒนาสังคมและสวั ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial