ข่าวประชาสัมพันธ์

พมจ.มหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครอบรอบ 70 ปี

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอ ...
อ่านต่อ

พม.มหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม (ระดับจังหวัด)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมกา ...
อ่านต่อ

การรับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโ ...
อ่านต่อ

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดีเด่น

ตามที่จังหวัดมหาสารคาม เห็นชอบตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เสนอให้ ...
อ่านต่อ

สังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม (CSR)

สังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม (CSR) ได้รับมอบหมายจากจังหวัดมหาสารคาม ให้สนับสนุนการแก้ปัญหาการขจ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial