ข่าวประชาสัมพันธ์

#ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ...

8 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น.

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์ส ...

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นำคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมก ...

ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนโครงการของชมรมคนหูหนวกจังหวัดมหาสารคามจากท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมหาสารคาม

นายทรงยศ วันสา ประธานชมรมคนหูหนวกจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับมอบเงินสนับสนุนโครงการของชมรมคนหูหนวกจัง ...

29 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นำนายประเสริฐ ศรีโยวงค์ เข้ารับรางวั ...

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา 09.00 น.

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นำประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังแ ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial