ประกาศคณะกรรการดำเนินการเลือกสรรพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสม (สอบสัมภาษณ์)


Share:ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ


Share:รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

สำหรับท่านผู้ที่มีคุณสมบัติหรือท่านที่สนใจสามารถสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564  รายละเอียดตามหนังสือที่ มค 0005/ว7649 นี้ และสามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครได้ที่ปุ่มดาวโหลดใบสมัครที่ด้านล่างนี้


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial