ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงในประเทศอิสราเอล

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน รพ.(ทีมเยียวยาจิตใจ ) และหน่วยงานในพื้นที่ ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงในประเทศอิสราเอล จำนวน 2 ราย ดังนี้

 1. นายอนุชิต เกษคำภา บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 4 ต.แก้งแก จ.มหาสารคาม แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
 2. พัฒนาฝีมือแรงงานให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพระหว่างกลับมาพักอาศัยในประเทศ ตามความสนใจและความถนัดเพื่่อจะเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพต่อไป
 3. พิจารณามอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน
  จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
 4. มอบเครื่องอุปโภค บริโภค
  จำนวน 1 ถุง
 5. จากการประเมินรพ.โกสุมพิสัย
  นายอนุชิตฯ มีความเครียดเล็กน้อยและความกังวลเรื่องหนี้สิน (ธกส) ที่กู้ยืมเพื่อเดินทางไปทำงานที่อิสราเอล จำนวน 150,000 และกู้ยืมซื้อที่ดินทำกิน จำนวน 200,000 บาท เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษา และให้กำลังใจเพิ่มเติม
  ความต้องการ
  ต้องการกลับไปประกอบอาชีพที่ประเทศอิสราเอล เนื่องจากมีภาระในการดูแลครอบครัวและหนี้สิน

2 นายโชคชัย ชัยบุดดี บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย
เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยให้กำลังใจ ร่วมกับทีมจังหวัด และยังไม่มีความประสงค์ต้องการกลับไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล


Share: