ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวแรงงานไทยที่ไปประกอบอาชีพที่ประเทศอิสราเอล

7 พฤศจิกายน 2566

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ ปลัดจังหวัด นายอำเภอนาดูน และสนง.แรงงานจังหวัดฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวแรงงานไทยที่ไปประกอบอาชีพที่ประเทศอิสราเอล เพื่อชี้แจงและให้กำลังใจและโน้มน้าวจิตใจครอบครัวและญาติของผู้ไปทำงานในอิสราเอล ให้เดินทางกลับภูมิลำเนา เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงยิ่งขึ้น ในพื้นที่อำเภอนาดูน จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่
1.ครอบครัวนายกฤษฏา อันไขหน้า บ้านเลขที่ 26 ม.14 บ้านโคกกลาง ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
2.ครอบครัวนายสนธยา ชาวนาฮี บ้านเลขที่ 85 หมู่ 14 บ้านโคกกลาง ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
3.ครอบครัวนายกันตภณ บุญเรือง 99 หมู่ 3 บ้านโนนเห็ดไค ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม


Share: