ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย


Share: