ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง

13 พฤศจิกายน 2566
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง นางโสดา ไชยรักษา บ้านเลขที่ 76 ม.6 ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
การให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

  • เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท
  • เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท
  • เครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1ถุง รวมเป็นเงินจำนวน 6,000 บาท

Share: