ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.)

13 กรกฎาคม 2563
สนง.พมจ.มหาสารคาม มอบหมายให้ นางสุภานัน เทียนทอง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวจันทร์สุดา เหล่าบุญสงค์ นักพัฒนาสังคม และนายพิสุทธิ์ ยุทธพงษ์ พนักงานอำนวยการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลมิตรภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จำนวน 150 คน โดยมีนายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอแกดำ เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีผู้สมัครอพม.จำนวน 45 คน


Share: