ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุม เตรียมการรับเสด็จ

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุม

เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ซึ่งจะเสด็จไปทรงทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยสำนักงานราชองครักษ์ประจำพระองค์

โดย พลอากาศโท ฐานันดร์ ประทีปทอง ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมคณะร่วมสำรวจและเข้าร่วมประชุมฯ

ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จะได้ส่งนักสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


Share: