ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน กิจกรรม “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี ๒๕๖๗

21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายเอกชัย ธงชาย นักพัฒนาสังคม ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน กิจกรรม “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี ๒๕๖๗

โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม


Share: