มอบบ้านของขวัญปีใหม่แก่ผู้พิการ 3 ราย

  วันที่ 8 มกราคม 2564
          ผู้ว่าฯมหาสารคาม นำทีม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม 
สนง. เหล่ากาชาด และส่วนราชการ มอบบ้านของขวัญปีใหม่ แก่คนพิการ 3 หลัง ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง

Share: