พม.มหาสารคาม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 19 คัน เพื่อส่งมอบให้กับคนพิการในพื้นที่ ต่อไป

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

พม.มหาสารคาม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 19 คัน เพื่อส่งมอบให้กับคนพิการในพื้นที่ ต่อไป


Share: