พมจ.ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยจากอากาศหนาว

🗓️วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.

🌟นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

เข้าร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทานพร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์(ชุดเล็ก)ให้จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2,500 ชุด เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยจากอากาศหนาว

โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี


Share: