พมจ.มหาสารคาม เข้าร่วมพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ

พมจ.มหาสารคาม เข้าร่วมพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคามนายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ ในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอพระประธานกันทรวิชัย สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


Share: