พมจ.มหาสารคามเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

          นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน”

ด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม ได้ดำเนินงาน“โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน”ในตำบลแพร่ระบาดยาเสพติดสูงสุด 100 ตำบล ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้เริ่มดำเนินงานโครงการ ฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา ดำเนินการขั้นเตรียมการเสร็จสิ้นแล้ว

โดยมี นายวิบุรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

ณ อาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


Share: