ประชุมคณะทำงานบูรณาการป้องกันการค้ามนุาย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคามและตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2565


Share: