ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี2567

https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree

ทุนรัฐบาล (ทุนบุคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 80 ทุน เปิดรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซตืด้านบน

https://www.ocsc.go.th/scholarship/uis

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 18 ทุน เปิดรับสมัครผ่านอินเทอร์อินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ด้านบน


Share: