ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ


Share:รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

สำหรับท่านผู้ที่มีคุณสมบัติหรือท่านที่สนใจสามารถสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564  รายละเอียดตามหนังสือที่ มค 0005/ว7649 นี้ และสามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครได้ที่ปุ่มดาวโหลดใบสมัครที่ด้านล่างนี้


Share:มอบบ้านของขวัญปีใหม่แก่ผู้พิการ 3 ราย

  วันที่ 8 มกราคม 2564
          ผู้ว่าฯมหาสารคาม นำทีม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม 
สนง. เหล่ากาชาด และส่วนราชการ มอบบ้านของขวัญปีใหม่ แก่คนพิการ 3 หลัง ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial