ลงพื้นที่ตรวจสอบ สภาพความเป็นอยู่ชายวัย 72 ปี

7 ธันวาคม เวลา 22:20 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นำโดย นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบ สภาพความเป็นอยู่ชายวัย 72 ปี ตาบอดสองข้างอาศัยโดยลำพังบนบ้านไม้ชั้นสอง คลานเกาะเชือกลงมาเข้าห้องน้ำ เสี่ยงพลัดตกบ้าน

เร่ง ปรับปรุงสร้างห้องนอนชั้นล่าง เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมแก่สภาพร่างกาย วงเงิน 40,000 บาท /ท้องถิ่น ชุมชน ต.หนองบัวแก้ว อ. พยัคภูมิ พร้อมระดมแรงงานซ่อมสร้าง

ภาพ : ปภ.มค.

ข่าว : ณัชชา


Share: