โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้มีความรู้ มีทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายณัฐวุฒิ ทับวิธร ปลัดอาวุโสอำเภอยางสีสุราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมครั้งนี้ จำนวน 100 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม


Share: