เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็พระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิบูรณ์ แววนัณฑิต

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็พระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวิบูรณ์ แววนัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน

ณ ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


Share: