ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่

พม.มหาสารคาม ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ และช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย..

6 ธันวาคม 2566

นางสุดารัตน์ แววบัญทิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย

จังหวัดมหาสารคาม ทำให้ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 4 หลัง และเสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง

การให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท

– เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท

รวมเป็นเงินจำนวน 24,000 บาท

ภาพ 📷 : พิสุทธิ์

ข่าว : ประภาศรี


Share: