ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนนสาธารณะบริเวณด้านข้างศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคามบริเวณด้านหน้าและด้านหลังสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามจนสุดถนนคอนกรีตที่เชื่อมไปแก่งเลิงจานและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนนสาธารณะบริเวณด้านข้างศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคามบริเวณด้านหน้าและด้านหลังสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคามจนสุดถนนคอนกรีตที่เชื่อมไปแก่งเลิงจานและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน


Share: