พม.มหาสารคาม ลงเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ณ ตำบลท่าขอนยาง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชกการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ลงเยี่ยมบ้านครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ณ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จำนวน 4 ราย ดังนี้

  1. นายรองตรี เหล่าพิเดช อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 18 บ้านกุดร่อง ม. 5 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย
  2. นางน้อย วิลัยเลิศ อายุ 99 ปี
    บ้านเลขที่ 15 บ้านกุดร่อง ม. 5
    ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย

3.นางสมดี นุ่นภักดี บ้านเลขที่ 190 บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย

4.นายวิรัตน์ ลือจันดา บ้านเลขที่ 71 บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย

การให้ความช่วยเหลือ

  1. ลงเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัว
  2. มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 4 ครอบครัวๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 8,000 บาท
  3. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4 ชุด

Share: