ประชาสัมพันธ์ การขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ
ตาพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
สอบถามได้ที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-777-121 หรือ 063-262 8294 คุณธัญลักษณ์


Share: