ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ


Share: