ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ...
#ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบ ...
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม Scan2567-0 ...
#ประชาสัมพันธ์#ด่วน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสม (สอบสัมภาษณ์) ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial