ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.)

13 กรกฎาคม 2563สนง.พมจ.มหาสารคาม มอบหมายให้ นางสุภานัน เทียนทอง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวจันทร์สุดา เหล่าบุญสงค์ นักพัฒนาสังคม และนายพิสุทธิ์ ยุทธพงษ์ พนักงานอำนวยการ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลมิตรภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จำนวน 150 คน โดยมีนายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอแกดำ เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม มีผู้สมัครอพม.จำนวน 45 คน ...
อ่านต่อ

มอบบ้านของขวัญปีใหม่แก่ผู้พิการ 3 ราย

วันที่ 8 มกราคม 2564 ผู้ว่าฯมหาสารคาม นำทีม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม สนง. เหล่ากาชาด และส่วนราชการ มอบบ้านของขวัญปีใหม่ แก่คนพิการ 3 หลัง ในพื้นที่ตำบลหนองปลิง ...
อ่านต่อ

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial