ข่าวกิจกรรม

พมจ.มหาสารคาม เข้าร่วมพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ

พมจ.มหาสารคาม เข้าร่วมพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคามนายสงวน ...
อ่านต่อ

พม.มหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2567

พม.มหาสารคาม จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ...
อ่านต่อ

จังหวัดมหาสารคาม ประชุมขับเคลื่อนงาน เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม

6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายสงวน สุธรรม พัฒ ...
อ่านต่อ

พมจ.มหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครอบรอบ 70 ปี

นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอ ...
อ่านต่อ

พม.มหาสารคาม จัดทำสัญญาและมอบเงินอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 พม.มหาสารคามโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามจัดท ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial